سلام و درود معرفی انواع گونه های ماهیان اب شیرین

ماهیان دانیو زیر گونه ای از ماهیان سیپرینیده  میباشند. این ماه…
آذر ۱۴, ۱۴۰۰/توسط admin
سیپرینیده ها خانوادهای از ماهیان اب شیرین که کپور ماهیان یا …
آذر ۱۴, ۱۴۰۰/توسط admin
ماهیان زنده زا گروهی هستند که نوزاد خود را داخل بدن پرورش داده و…
آذر ۱۴, ۱۴۰۰/توسط admin
رزی بارب از خانواده بزرگ باربها و ماهیان گرمسیری اب شیرین که…
آذر ۱۴, ۱۴۰۰/توسط admin
تایگر بارب یکی از شلوغ کننده ترین و بازیگوش ترینهای ماهیان ا…
آذر ۱۴, ۱۴۰۰/توسط admin
تترانئون یعد از ماهی گوپی شناخته شده ترین ماهی اکواریومی در…
آذر ۱۴, ۱۴۰۰/توسط admin
تتراجواهر یکی دیگراز ماهیان اکواریومی ابشیرین از خانواده بزرگ تتراها م…
آذر ۱۴, ۱۴۰۰/توسط admin
تترا ویدو یا تترای دامن سیاه یکی از عضای خانواده تتراها  م…
آذر ۱۴, ۱۴۰۰/توسط admin
ماهی کوریدوراس برنزی یا گربه ماهی سبز که به گربه ماهی موج دار…
آذر ۱۴, ۱۴۰۰/توسط admin
ماهی لجن خوار در هر اکواریومی باید  باشد؟کار لجن خوار داخ…
آذر ۱۴, ۱۴۰۰/توسط admin
error: کپی از سایت بدون اشاره به منبع مجاز نمیباشد