زمستان در بالاتون

بلاتون

عکسهایی با حال و هوای زمستان  از بزرگترین دریاچه در مرکز اروپا  کشور مجارستان.

آب دریاچه بالاتون به سطح متوسط رادیواکتیو است؟ خوب، در واقع، این بدان معنی نیست که بد هستش آب حاوی گازها و مواد معدنی حل شده است و بنابراین برای بیماری های روماتیسمی و عصبی مفید میباشد.

با تشکر.