صدای طبیعت

با سلام

گروهی از هنرمندان و دانشمندان هلندی با انجام کاری خلاقانه میخواهند صدای طبیعت رو در مواجه با کارها و فعالیتهای انسان به گوش همگان برسانند.

تغییرات زیست محیطی و تاثیر آلودگی شاید به نظر نیایند و این فرایندها برای ما زیاد سریع و قابل لمس نباشداما در این کار با استفاده از ۱۲۰۰ سنسور نصب شده در محیط اطراف و روی  یک درخت این گروه سعی در سرعت دادن به درک ما و جلب توجه مخاطبان به این نکته که اقلیم در حال عوض شدن هست و انسان در این مورد نقش بسزایی دارد پس خوبتر میشد اگر این مثبت باشد.

ببینید و بشنوید صدای طبیعت رو.

زیباست.

زیبا و قابل توجه کسانی که خود شون رو برترین و بهترین میدانن.
با سپاس.

اغاز

سلام

اغاز به کار سایت اقیانوس شهر

پلنت

همکاری و هماهنگی مخلوقات خدا

به امید همراهی دوستان.
ممنونم